I Vampire Survivors är Spellbinder ett passivt föremål som ökar varaktigheten för vapen. Liksom många av de andra passiva föremålen, används den också som en utveckling för ett vapen. Men hur låser man upp Spellbinder i Vampire Survivors?

För att låsa upp Spellbinder i Vampire Survivors måste du gå upp i nivå med Runetracer till nivå sju på en enda körning. Det bästa sättet att göra detta är att välja Pasqualina Belpaese, eftersom hon börjar med Runetracer som sitt primära vapen. På så sätt kan du enkelt höja den till nivå sju.

När du har låst upp Spellbinder kan du hitta den som ett passivt föremål under körningar. Spellbinder har fem nivåer som varje gång ökar vapeneffekternas varaktighet med 10 %, upp till totalt 50 %

Spellbinder är också utvecklingskravet för King Bible. Om du nivåer King Bible till nivå åtta och har en trollbindare, kommer nästa kista du låser upp att innehålla Evolved Weapon the Unholy Vespers.

Spellbinder har dock bra synergi med andra vapen, vilket påverkar Sant Water, Song of Mana, Peachone, Ebony Wings, Runetracer, Clock Lancet, Bone och Cherry Bomb. Det påverkar också någon av utvecklingen av dessa vapen.

Lämna ett svar