Fallet följer på en första rättegång, som härrör från rättsliga förfaranden som inletts av Bungie. Den amerikanska studion fortsätter sin kamp mot fuskmjukvaran som finns i deras Destiny 2 -spel. Men den här gången slog flytten tillbaka på Bungie. Aimjunkies, ett företag som specialiserat sig på att skapa och distribuera fuskprogramvara, är målet för denna procedur.

Men bland bevisen som Bungie lade fram under rättegången kunde viss information inte ha erhållits om den inte matades in olagligt och utan tillstånd, på företagets enheter.

I detta sammanhang har Aimjunkies och dess moderbolag Phoenix Digital beslutat att vidta rättsliga åtgärder i tur och ordning. Genom att insistera på att Bungie därför hade brutit mot Aimjunkies mjukvaruvillkor. Bland de enheter som Bungie skulle ha haft tillgång till kan vi också hitta James Mays persondator, en av medlemmarna i företaget. Intrången för att återställa data har enligt uppgift gjorts flera gånger.

Observera att detta inte är det första juridiska utbytet mellan de två grupperna. En domare hade redan godkänt Aimjunkies i ett första upphovsrättsfall och sagt att programvaran var en originalproduktion och inte stod i konflikt med Bungies immateriella rättigheter.

Under tiden påminner vi dig om att du kan hitta flera guider om Destiny 2, inklusive platsen för Xur.

Lämna ett svar